ปรัชญาของผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ปรัชญาของผู้ฝึกสอนก็เป็นแนวคิดหรือความคิดที่เป็นหนทางนำไปสู่การปฏิบัติ ผู้ฝึกสอนนั้นต้องมีปรัชญาหรือแนวคิดเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะได้มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของผู้ฝึกสอนเอง วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงในเรื่องปรัชญาของผู้ฝึกสอนไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

Continue reading “ปรัชญาของผู้ฝึกสอนฟุตบอล”