ปรัชญาของผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ปรัชญาของผู้ฝึกสอนก็เป็นแนวคิดหรือความคิดที่เป็นหนทางนำไปสู่การปฏิบัติ ผู้ฝึกสอนนั้นต้องมีปรัชญาหรือแนวคิดเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะได้มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของผู้ฝึกสอนเอง วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงในเรื่องปรัชญาของผู้ฝึกสอนไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

ปรัชญาของผู้ฝึกสอนอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงนั้นคือจะต้องทำให้ดีที่สุด หมายความว่าจะต้องฝึกซ้อมให้ดีที่สุด การแข่งขันฟุตบอลและเล่นให้ดีที่สุด ได้รับชัยชนะและแพ้ให้ดีที่สุด ต่อมาคือผู้ฝึกสอนหรือครู ครูคือผู้สอนเป็นปูชนียบุคคลที่คนอื่นให้ความเคารพ นับถือ ให้เกียรติ ดังนั้นผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ดี มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกดี รู้จักวิธีถ่ายทอดความรู้ที่ดี ทั้งหมดนี้หากผู้ที่ฝึกสอนมีอยู่ในตัว จะให้ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและสุดท้ายคือการเป็นผู้ฝึกสอนคือการเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำนั้นมีหลายแบบ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ให้ความร่วมมือ แบ่งงานกันทำ รู้จักประสานงาน และรู้จักศึกษาหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางปัญญา ถ้าเปรียบเทียบกับทางพระพุทธศาสนาหลักประชาธิปไตยก็คือ คารวะ สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมนั่นเอง

อย่างไรก็ตามปรัชญาของผู้ฝึกสอนฟุตบอลนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือเหมือนคนอื่น ปรัชญาหรือแนวคิดนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้ฝึกสอนนั้นจะต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในระหว่างการฝึกและการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจึงจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแผนการเล่น แผนการฝึกใหม่ๆ อยู่เสมอนั้นเอง